Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΟΠ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ. ΕΠΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣΗλιας Νατσιούλας
Υπολοχαγός του Οικονομικού Σώματος
Εκ του προσωρινού ΔΣ τησ ΕΣΠΕ Θεσσαλίας
espeth.blogspot.gr

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΜΙΣΘΟΛ ΒΑΘΜΟΣ
ΕΧΥ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΤΟ 2012
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΤΟ 2013
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟ ΜΗΝΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ ΤΟ 2012
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ ΤΟ 2013
ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟ ΜΗΝΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
10+
ΑΛΧΙΑ
20%
977 €
931 €
-46,00 €
-4,71%
1.362 €
1.276 €
-86 €
-6,31%
9+
ΑΛΧΙΑ
20%
977 €
931 €
-46,00 €
-4,71%
1.362 €
1.276 €
-86 €
-6,31%
9+
ΑΛΧΙΑ
16%
955 €
921 €
-34,00 €
-3,56%
1.329 €
1.244 €
-85 €
-6,40%
8+
ΑΛΧΙΑ
16%
955 €
921 €
-34,00 €
-3,56%
1.329 €
1.244 €
-85 €
-6,40%
8+
2/3 ΑΛΧΙΑ
16%
947 €
913 €
-34,00 €
-3,59%
1.315 €
1.233 €
-82 €
-6,25%
7+
2/3 ΑΛΧΙΑ
16%
947 €
913 €
-34,00 €
-3,59%
1.315 €
1.233 €
-82 €
-6,25%
7+
2/3 ΑΛΧΙΑ
12%
925 €
892 €
-33,00 €
-3,57%
1.282 €
1.202 €
-80 €
-6,22%
6+
2/3 ΑΛΧΙΑ
12%
925 €
892 €
-33,00 €
-3,57%
1.282 €
1.202 €
-80 €
-6,22%
5+
2/3 ΑΛΧΙΑ
12%
925 €
892 €
-33,00 €
-3,57%
1.282 €
1.202 €
-80 €
-6,22%
5+
ΕΠΧΙΑ
8%
889 €
858 €
-31,00 €
-3,49%
1.223 €
1.153 €
-71 €
-5,78%
4+
ΕΠΧΙΑ
8%
889 €
858 €
-31,00 €
-3,49%
1.223 €
1.153 €
-71 €
-5,78%
3+
ΕΠΧΙΑ
8%
889 €
858 €
-31,00 €
-3,49%
1.223 €
1.153 €
-71 €
-5,78%
3+
ΛΧΙΑ
4%
795 €
794 €
-1,00 €
-0,13%
1.070 €
1.067 €
-2 €
-0,22%
2+
ΛΧΙΑ
4%
795 €
794 €
-1,00 €
-0,13%
1.070 €
1.067 €
-2 €
-0,22%
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΜΙΣΘΟΛ
 ΒΑΘΜΟΣ
ΕΧΥ
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟ 2013
ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΌ ΔΩΡΑ ΤΟ 2013
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟ 2013
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟ 2013
ΑΝΔΡΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
10+
ΑΛΧΙΑ
20%
-552,00 €
-840 €
-1.392 €
11.172 €
-230 €
9+
ΑΛΧΙΑ
20%
-552,00 €
-840 €
-1.392 €
11.172 €
-230 €
9+
ΑΛΧΙΑ
16%
-408,00 €
-840 €
-1.248 €
11.052 €
-170 €
8+
ΑΛΧΙΑ
16%
-408,00 €
-840 €
-1.248 €
11.052 €
-170 €
8+
2/3 ΑΛΧΙΑ
16%
-408,00 €
-840 €
-1.248 €
10.956 €
-170 €
7+
2/3 ΑΛΧΙΑ
16%
-408,00 €
-840 €
-1.248 €
10.956 €
-170 €
7+
2/3 ΑΛΧΙΑ
12%
-396,00 €
-840 €
-1.236 €
10.704 €
-165 €
6+
2/3 ΑΛΧΙΑ
12%
-396,00 €
-840 €
-1.236 €
10.704 €
-165 €
5+
2/3 ΑΛΧΙΑ
12%
-396,00 €
-840 €
-1.236 €
10.704 €
-165 €
5+
ΕΠΧΙΑ
8%
-372,00 €
-840 €
-1.212 €
10.296 €
-155 €
4+
ΕΠΧΙΑ
8%
-372,00 €
-840 €
-1.212 €
10.296 €
-155 €
3+
ΕΠΧΙΑ
8%
-372,00 €
-840 €
-1.212 €
10.296 €
-155 €
3+
ΛΧΙΑ
4%
-12,00 €
-840 €
-852 €
9.528 €
-5 €
2+
ΛΧΙΑ
4%
-12,00 €
-840 €
-852 €
9.528 €
-5 €
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΜΙΣΘΟΛ
 ΒΑΘΜΟΣ
ΕΧΥ
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΤΟ 2012
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΤΟ 2013
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΤΟ 2012
ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΤΟ 2013
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
10+
ΑΛΧΙΑ
20%
12.564 €
11.172 €
-11,08%
17.184 €
15.312 €
-10,89%
9+
ΑΛΧΙΑ
20%
12.564 €
11.172 €
-11,08%
17.184 €
15.312 €
-10,89%
9+
ΑΛΧΙΑ
16%
12.300 €
11.052 €
-10,15%
16.788 €
14.928 €
-11,08%
8+
ΑΛΧΙΑ
16%
12.300 €
11.052 €
-10,15%
16.788 €
14.928 €
-11,08%
8+
2/3 ΑΛΧΙΑ
16%
12.204 €
10.956 €
-10,23%
16.621 €
14.795 €
-10,99%
7+
2/3 ΑΛΧΙΑ
16%
12.204 €
10.956 €
-10,23%
16.621 €
14.795 €
-10,99%
7+
2/3 ΑΛΧΙΑ
12%
11.940 €
10.704 €
-10,35%
16.226 €
14.429 €
-11,07%
6+
2/3 ΑΛΧΙΑ
12%
11.940 €
10.704 €
-10,35%
16.226 €
14.429 €
-11,07%
5+
2/3 ΑΛΧΙΑ
12%
11.940 €
10.704 €
-10,35%
16.226 €
14.429 €
-11,07%
5+
ΕΠΧΙΑ
8%
11.508 €
10.296 €
-10,53%
15.519 €
13.831 €
-10,88%
4+
ΕΠΧΙΑ
8%
11.508 €
10.296 €
-10,53%
15.519 €
13.831 €
-10,88%
3+
ΕΠΧΙΑ
8%
11.508 €
10.296 €
-10,53%
15.519 €
13.831 €
-10,88%
3+
ΛΧΙΑ
4%
10.380 €
9.528 €
-8,21%
13.675 €
12.806 €
-6,35%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.