Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΘ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ. ΕΠΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣΗλιας Νατσιούλας
Υπολοχαγός του Οικονομικού Σώματος
Εκ του προσωρινού ΔΣ τησ ΕΣΠΕ Θεσσαλίας
espeth.blogspot.gr


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ  ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΕΧΥ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΤΟ 2012
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΤΟ 2013
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟ ΜΗΝΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ ΤΟ 2012
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ ΤΟ 2013
ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟ ΜΗΝΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ


26 +
ΛΓΟΥ
52%
1.337,00 €
1248
-89,00 €
-6,66%
1956
1777
-179
-9,15%

25 +
ΛΓΟΥ
52%
1.337,00 €
1248
-89,00 €
-6,66%
1956
1777
-179
-9,15%

25 +
ΥΠΛΓΟΥ
48%
1.276,00 €
1208
-68,00 €
-5,33%
1847
1713
-134
-7,26%

24 +
ΥΠΛΓΟΥ
48%
1.276,00 €
1208
-68,00 €
-5,33%
1847
1713
-134
-7,26%

23 +
ΥΠΛΓΟΥ
48%
1.276,00 €
1208
-68,00 €
-5,33%
1847
1713
-134
-7,26%

23 +
ΥΠΛΓΟΥ
44%
1.254,00 €
1186
-68,00 €
-5,42%
1809
1677
-132
-7,30%

22 +
ΥΠΛΓΟΥ
44%
1.254,00 €
1186
-68,00 €
-5,42%
1809
1677
-132
-7,30%

22 +
2/3 ΥΠΛΓΟΥ
44%
1.234,00 €
1172
-62,00 €
-5,02%
1769
1654
-115
-6,50%

21 +
2/3 ΥΠΛΓΟΥ
44%
1.234,00 €
1172
-62,00 €
-5,02%
1769
1654
-115
-6,50%

21 +
2/3 ΥΠΛΓΟΥ
40%
1.211,00 €
1150
-61,00 €
-5,04%
1731
1618
-113
-6,53%

20 +
2/3 ΥΠΛΓΟΥ
40%
1.211,00 €
1150
-61,00 €
-5,04%
1731
1618
-113
-6,53%

20 +
ΑΝΘΛΓΟΥ
40%
1.173,00 €
1128
-45,00 €
-3,84%
1663
1586
-77
-4,63%

19 +
ΑΝΘΛΓΟΥ
40%
1.173,00 €
1128
-45,00 €
-3,84%
1663
1586
-77
-4,63%

19 +
ΑΝΘΛΓΟΥ
36%
1.152,00 €
1106
-46,00 €
-3,99%
1627
1551
-76
-4,67%

18 +
ΑΝΘΛΓΟΥ
36%
1.152,00 €
1106
-46,00 €
-3,99%
1627
1551
-76
-4,67%

18 +
2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ
36%
1.143,00 €
1092
-51,00 €
-4,46%
1610
1527
-83
-5,16%

17 +
2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ
36%
1.143,00 €
1092
-51,00 €
-4,46%
1610
1527
-83
-5,16%

17 +
2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ
32%
1.121,00 €
1070
-51,00 €
-4,55%
1575
1493
-82
-5,21%

16 +
2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ
32%
1.121,00 €
1070
-51,00 €
-4,55%
1575
1493
-82
-5,21%

16 +
ΑΝΘΣΤΗ
32%
1.091,00 €
1041
-50,00 €
-4,58%
1528
1446
-82
-5,37%

15 +
ΑΝΘΣΤΗ
32%
1.091,00 €
1041
-50,00 €
-4,58%
1528
1446
-82
-5,37%

14 +
ΑΝΘΣΤΗ
28%
1.070,00 €
1020
-50,00 €
-4,67%
1493
1413
-80
-5,36%

14 +
2/3 ΑΝΘΣΤΗ
28%
1.062,00 €
1013
-49,00 €
-4,61%
1483
1402
-81
-5,46%

13 +
2/3 ΑΝΘΣΤΗ
28%
1.062,00 €
1013
-49,00 €
-4,61%
1486
1402
-84
-5,65%

13 +
2/3 ΑΝΘΣΤΗ
24%
1.041,00 €
996
-45,00 €
-4,32%
1449
1370
-79
-5,45%

12 +
2/3 ΑΝΘΣΤΗ
24%
1.041,00 €
996
-45,00 €
-4,32%
1449
1370
-79
-5,45%

12 +
ΑΛΧΙΑ
24%
1.006,00 €
957
-49,00 €
-4,87%
1396
1308
-88
-6,30%

11 +
ΑΛΧΙΑ
24%
1.006,00 €
957
-49,00 €
-4,87%
1396
1308
-88
-6,30%

11 +
ΑΛΧΙΑ
20%
986,00 €
937
-49,00 €
-4,97%
1362
1276
-86
-6,31%

10 +
ΑΛΧΙΑ
20%
986,00 €
937
-49,00 €
-4,97%
1362
1276
-86
-6,31%ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ  ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΕΧΥ
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟ 2013
ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΌ ΔΩΡΑ ΤΟ 2013
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΟ 2013
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟ 2013
ΑΝΔΡΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ


26 +
ΛΓΟΥ
52%
-1.068 €
-840
-1.908,00 €
      14.976 €
-445,00 €

25 +
ΛΓΟΥ
52%
-1.068 €
-840
-1.908,00 €
      14.976 €
-445,00 €

25 +
ΥΠΛΓΟΥ
48%
-816 €
-840
-1.656,00 €
      14.496 €
-340,00 €

24 +
ΥΠΛΓΟΥ
48%
-816 €
-840
-1.656,00 €
      14.496 €
-340,00 €

23 +
ΥΠΛΓΟΥ
48%
-816 €
-840
-1.656,00 €
      14.496 €
-340,00 €

23 +
ΥΠΛΓΟΥ
44%
-816 €
-840
-1.656,00 €
      14.232 €
-340,00 €

22 +
ΥΠΛΓΟΥ
44%
-816 €
-840
-1.656,00 €
      14.232 €
-340,00 €

22 +
2/3 ΥΠΛΓΟΥ
44%
-744 €
-840
-1.584,00 €
      14.064 €
-310,00 €

21 +
2/3 ΥΠΛΓΟΥ
44%
-744 €
-840
-1.584,00 €
      14.064 €
-310,00 €

21 +
2/3 ΥΠΛΓΟΥ
40%
-732 €
-840
-1.572,00 €
      13.800 €
-305,00 €

20 +
2/3 ΥΠΛΓΟΥ
40%
-732 €
-840
-1.572,00 €
      13.800 €
-305,00 €

20 +
ΑΝΘΛΓΟΥ
40%
-540 €
-840
-1.380,00 €
      13.536 €
-225,00 €

19 +
ΑΝΘΛΓΟΥ
40%
-540 €
-840
-1.380,00 €
      13.536 €
-225,00 €

19 +
ΑΝΘΛΓΟΥ
36%
-552 €
-840
-1.392,00 €
      13.272 €
-230,00 €

18 +
ΑΝΘΛΓΟΥ
36%
-552 €
-840
-1.392,00 €
      13.272 €
-230,00 €

18 +
2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ
36%
-612 €
-840
-1.452,00 €
      13.104 €
-255,00 €

17 +
2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ
36%
-612 €
-840
-1.452,00 €
      13.104 €
-255,00 €

17 +
2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ
32%
-612 €
-840
-1.452,00 €
      12.840 €
-255,00 €

16 +
2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ
32%
-612 €
-840
-1.452,00 €
      12.840 €
-255,00 €

16 +
ΑΝΘΣΤΗ
32%
-600 €
-840
-1.440,00 €
      12.492 €
-250,00 €

15 +
ΑΝΘΣΤΗ
32%
-600 €
-840
-1.440,00 €
      12.492 €
-250,00 €

14 +
ΑΝΘΣΤΗ
28%
-600 €
-840
-1.440,00 €
      12.240 €
-250,00 €

14 +
2/3 ΑΝΘΣΤΗ
28%
-588 €
-840
-1.428,00 €
      12.156 €
-245,00 €

13 +
2/3 ΑΝΘΣΤΗ
28%
-588 €
-840
-1.428,00 €
      12.156 €
-245,00 €

13 +
2/3 ΑΝΘΣΤΗ
24%
-540 €
-840
-1.380,00 €
      11.952 €
-225,00 €

12 +
2/3 ΑΝΘΣΤΗ
24%
-540 €
-840
-1.380,00 €
      11.952 €
-225,00 €

12 +
ΑΛΧΙΑ
24%
-588 €
-840
-1.428,00 €
      11.484 €
-245,00 €

11 +
ΑΛΧΙΑ
24%
-588 €
-840
-1.428,00 €
      11.484 €
-245,00 €

11 +
ΑΛΧΙΑ
20%
-588 €
-840
-1.428,00 €
      11.244 €
-245,00 €

10 +
ΑΛΧΙΑ
20%
-588 €
-840
-1.428,00 €
      11.244 €
-245,00 €
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ  ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΕΧΥ
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΤΟ 2012
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΤΟ 2013
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΤΟ 2012
ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΤΟ 2013
ΠΟΣΟΣΤΟ


26 +
ΛΓΟΥ
52%
16.884 €
14976
-11,30%
      24.472 €
21.324,00 €
-12,86%

25 +
ΛΓΟΥ
52%
16.884 €
14976
-11,30%
      24.472 €
21.324,00 €
-12,86%

25 +
ΥΠΛΓΟΥ
48%
16.152 €
14496
-10,25%
      23.164 €
20.556,00 €
-11,26%

24 +
ΥΠΛΓΟΥ
48%
16.152 €
14496
-10,25%
      23.164 €
20.556,00 €
-11,26%

23 +
ΥΠΛΓΟΥ
48%
16.152 €
14496
-10,25%
      23.164 €
20.556,00 €
-11,26%

23 +
ΥΠΛΓΟΥ
44%
15.888 €
14232
-10,42%
      22.708 €
20.124,00 €
-11,38%

22 +
ΥΠΛΓΟΥ
44%
15.888 €
14232
-10,42%
      22.708 €
20.124,00 €
-11,38%

22 +
2/3 ΥΠΛΓΟΥ
44%
15.648 €
14064
-10,12%
      22.228 €
19.848,00 €
-10,71%

21 +
2/3 ΥΠΛΓΟΥ
44%
15.648 €
14064
-10,12%
      22.228 €
19.848,00 €
-10,71%

21 +
2/3 ΥΠΛΓΟΥ
40%
15.372 €
13800
-10,23%
      21.772 €
19.416,00 €
-10,82%

20 +
2/3 ΥΠΛΓΟΥ
40%
15.372 €
13800
-10,23%
      21.772 €
19.416,00 €
-10,82%

20 +
ΑΝΘΛΓΟΥ
40%
14.916 €
13536
-9,25%
      20.956 €
19.032,00 €
-9,18%

19 +
ΑΝΘΛΓΟΥ
40%
14.916 €
13536
-9,25%
      20.956 €
19.032,00 €
-9,18%

19 +
ΑΝΘΛΓΟΥ
36%
14.664 €
13272
-9,49%
      20.524 €
18.612,00 €
-9,32%

18 +
ΑΝΘΛΓΟΥ
36%
14.664 €
13272
-9,49%
      20.524 €
18.612,00 €
-9,32%

18 +
2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ
36%
14.556 €
13104
-9,98%
      20.320 €
18.324,00 €
-9,82%

17 +
2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ
36%
14.556 €
13104
-9,98%
      20.320 €
18.324,00 €
-9,82%

17 +
2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ
32%
14.292 €
12840
-10,16%
      19.900 €
17.916,00 €
-9,97%

16 +
2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ
32%
14.292 €
12840
-10,16%
      19.900 €
17.916,00 €
-9,97%

16 +
ΑΝΘΣΤΗ
32%
13.932 €
12492
-10,34%
      19.336 €
17.352,00 €
-10,26%

15 +
ΑΝΘΣΤΗ
32%
13.932 €
12492
-10,34%
      19.336 €
17.352,00 €
-10,26%

14 +
ΑΝΘΣΤΗ
28%
13.680 €
12240
-10,53%
      18.916 €
16.956,00 €
-10,36%

14 +
2/3 ΑΝΘΣΤΗ
28%
13.584 €
12156
-10,51%
      18.796 €
16.824,00 €
-10,49%

13 +
2/3 ΑΝΘΣΤΗ
28%
13.584 €
12156
-10,51%
      18.832 €
16.824,00 €
-10,66%

13 +
2/3 ΑΝΘΣΤΗ
24%
13.332 €
11952
-10,35%
      18.388 €
16.440,00 €
-10,59%

12 +
2/3 ΑΝΘΣΤΗ
24%
13.332 €
11952
-10,35%
      18.388 €
16.440,00 €
-10,59%

12 +
ΑΛΧΙΑ
24%
12.912 €
11484
-11,06%
      17.752 €
15.696,00 €
-11,58%

11 +
ΑΛΧΙΑ
24%
12.912 €
11484
-11,06%
      17.752 €
15.696,00 €
-11,58%

11 +
ΑΛΧΙΑ
20%
12.672 €
11244
-11,27%
      17.344 €
15.312,00 €
-11,72%

10 +
ΑΛΧΙΑ
20%
12.672 €
11244
-11,27%
      17.344 €
15.312,00 €
-11,72%
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.